Kniha obchodníkov

Riaditeľ
Úspešné napĺňanie podnikateľských plánov spoločnosti a ich rozvoj.

Popis práce
 
Riaditeľ spoločnosti realizuje podnikateľský plán spoločnosti. Spektrum jeho činností je odvodené od typu spoločnosti. V prípade čisto obchodnej spoločnosti sa jeho úsilie sústreďuje na marketovanie produktov, ktoré zahrňuje budovanie distribučných predajných kanálov, marketingovú podporu produktom a značke, podporu zákazníkom, podporu predaja, komunikáciu s trhom, monitorovanie konkurencie. V prípade, že spoločnosť je aj tvorcom služieb a/alebo vyrába produkty, zodpovednosť riaditeľa je ešte širšia. Úspešné naplnenie cieľov riaditeľa je závislé od mnohých kľúčových faktorov, predovšetkým však od kvality podnikateľského plánu, kvality personálu, charakteristík trhu.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • tvorba stratégie rozvoja spoločnosti, identifikácia podnikateľských a obchodných príležitostí, príprava podnikateľských plánov
 • plánovanie činnosti spoločnosti, príprava a obhajoba ročných finančných plánov
 • operatívne riadenie spoločnosti za účelom dosiahnutia stanovených cieľov:
 • sledovanie, podpora a kontrola obchodných plánov, výroby produktov/služieb, marketingových aktivít
 • riadenie, vedenie, motivovanie, kontrola, hodnotenie tímu podriadených manažérov
 • reprezentácia spoločnosti, vytváranie firemnej kultúry smerom do firmy a smerom na trh
 • vystupovanie v mene spoločnosti, rozhodovanie/schvaľovanie a podpisovanie zmlúv
 • jednanie s kľúčovými klientmi a partnermi
 • priebežná analýza trhu: monitorovanie konkurencie, trendov, cien, produktov
 • definovanie a riadenie politiky ľudských zdojov, výber kľúčových manažérov, interná komunikácia na všetkých zamestnancov spoločnosti
 • mesačné reportovanie, prezentácia výsledkov, smerovania a plánov vlastníkom spoločnosti
 • dodržiavanie platných právnych noriem
Ďalšie činnosti
 • vedenie pravidelných porád manažmentu
 • vyhľadávanie a získavanie obchodných partnerov
 • vedenie obchodných jednaní, prezentácií, vyjednávanie zmluvných podmienok
 • komunikácia s dodávateľmi a ich výber
 • nastavenie interných administratívnych pravidiel

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • znalosť vybraných SW aplikácií
 • znalosť vybraných IT technológií
 • dobrá orientácia v IT technológiách
 • znalosť účtovníctva na manažérskej úrovni
 • znalosť svetového jazyka sa očakáva
 • znalosť obchodného práva
 • 3-ročná skúsenosť v riadiacej pozícii
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím
 • schopnosť projektového riadenia
 • schopnosť plánovať
 • skúsenosť s predajom

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • dôslednosť
 • flexibilita
 • vysoká miera samostatnosti
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • strategické a koncepčné myslenie
 • nutnosť častého rozhodovania
 • ambicióznosť
 • zmysel pre tímovú prácu
 • dôveryhodnosť

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Výkonný riaditeľ
 • Riaditeľ
 • Director
 • Coutry manager
 • Managing director
 • Chief executive officer
 • Business unit manager
 • Business manager
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Account manažér  Asistent/ka  Call centrum operátor  Manažér IS  Marketingový manažér  Obchodný manažér  Obchodný riaditeľ  Obchodný zástupca  Pracovník podpory predaja  Riaditeľ  Riaditeľ IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367