Kniha obchodníkov

Marketingový manažér
Zvyšovanie trhového podielu spoločnosti prostredníctvom marketingových nástrojov.

Popis práce
 
Marketingový manažér v oblasti IT a telekomunikácií manažuje propagáciu firemných produktov a služieb na trhu. V spolupráci s obchodným oddelením vykonáva aktivity za účelom zvyšovania trhového podielu. Zodpovednosti sa líšia v závislosti od spoločnosti a v závislosti od toho, či je úloha manažéra primárne zameraná na predaj produktov alebo len zúžene na zvyšovanie povedomia a znalosti produktov či značky. Plánuje, organizuje, riadi marketingové aktivity, ktoré nepriamo podporujú predaj. Kľúčovým aspektom úspechu marketingových aktivít je odhalenie a pochopenie potrieb zákazníkov resp. trhu, ich premietnutie do firemných produktov a služieb, adresná komunikácia a distribúcia na cieľové skupiny.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • tvorba krátkodobých a dlhodobých marketingových plánov
 • realizovanie prieskumov trhu – zisťovanie dopytu, povedomia, znalosti značky; vnímanie produktov, cien, konkurencie
 • monitorovanie aktivít konkurencie, porovnávanie produktov
 • analyzovanie a porovnávanie cien s konkurenciou
 • realizácia mediálných reklamných kampaní (tlač, rádio, TV, outdoor, internet) v spolupráci s reklamnými a mediálnymi agentúrami alebo bez nich
 • aktivity v oblasti public relations - komunikácia s novinármi, tlačové správy
 • riadenie výroby propagačných materiálov (katalógy, letáky, plagáty a mnohé iné)
 • organizovanie propagačných akcií, navštevovanie veľtrhov a rôznych akcií
 • vyhodnocovanie marketingových kampaní
 • v spolupráci s obchodným oddelením zisťovanie a meranie vplyvu marketingových aktivít na obchodné výsledky, zisťovanie trhového podielu, príprava krátkodobých a dlhodobých prognóz predaja, ovplyvňovanie ceny produktov
 • zísťovanie spokojnosti zákazníkov v spolupráci s obchodným oddelením, stretnutia so zákazníkmi, mystery shopping, vyhodnocovanie trhových informácií o produktoch
Ďalšie činnosti
 • budovanie vzťahov so zákazníkmi, partnermi, kolegami, médiami, manažmentom
 • tvorba marketingového rozpočtu
 • doplňovanie profesionálnych a technologických znalostí

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • prehľad a orientácia v oblasti IT
 • znalosť projektového riadenia
 • znalosť marketingového mixu - produkt, cena, distribúcia, propagácia
 • skúsenosti s plánovaním
Vyžadované skúsenosti
 • dobré komunikačné schopnosti
 • schopnosť motivovať
 • dobré organizačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • flexibilita
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • strategické a koncepčné myslenie
 • zmysel pre tímovú prácu
 • dôveryhodnosť
 • kreativita
 • iniciatívnosť

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Marketingový riaditeľ
 • Marketingový koordinátor
 • Marketingový špecialista
 • Marketingový asistent
 • Produkt Marketing manager
 • Marketing communications manager
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Account manažér  Asistent/ka  Call centrum operátor  Manažér IS  Marketingový manažér  Obchodný manažér  Obchodný riaditeľ  Obchodný zástupca  Pracovník podpory predaja  Riaditeľ  Riaditeľ IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367