Kniha obchodníkov

Lektor, školiteľ - IT
Odovzdať poznatky a informácie prijímateľom, a to efektívnym a motivačným spôsobom so znalosťou problematiky.

Popis práce
 
IT školiteľ pripravuje a tvorí obsah školenia, osobne ho prezentuje a vyučuje. Predmetom školenia sú produkty či služby v širokom rozsahu od kancelárskych a špecializovaných aplikácií (napr. MS Office), cez programovacie jazyky a správu systémov, až po vysoko špecializované technológie. V závislosti od toho sa rôzni aj cieľová skupina prijímateľov školení od laikov po špičkových odborníkov, od interných zamestancov po klientov.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • identifikácia vzdelávacích potrieb klienta
 • špecifikácia kurzov, vypracovanie osnov školení a podporných školiacich materiálov
 • tvorba obsahu školení, prednášok, prezentácií, tréningov a ich neustála priebežná aktualizácia a vylepšovanie
 • príprava scenárov prezentovania/školenia, príkladov, otázok, cvičení
 • školenie a odovzdávanie informácií a poznatkov s využitím rôznych techník, ako napr. simulácia, tímové cvičenia, skupinové diskusie, video prezentácie a podobne
 • meranie kvality školení: využívanie hodnotiacich dotazníkov vyplnených účastníkmi školení
 • zapracovanie spätnej väzby do obsahu školení, vlastného odborného rozvoja
 • vyhodnotenie školenia/prednášky/kurzu a poskytnutie spätnej väzby organizátorovi o naplnení pôvodného cieľa, aj vo vzťahu k účasti, záujmu, spokojnosti, technickému vybaveniu
 • podpora organizátora/koordinátora školení pri plánovaní a rozvrhovaní
Ďalšie činnosti
 • hodnotenie školiacich materiálov pripravené inštruktorom
 • sledovanie aktuálnych informácií a trendov a doplňovanie svojich vedomostí
 • zabezpečenie priestorov školenia
 • iniciovanie požiadaviek na podporné školiace materiály a pomôcky
 • sledovanie účasti na školeniach

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • skúsenosti s poskytovaním školení
 • skúsenosti s používaním softwarových aplikácií
 • zručnosť s využívaním bežných IT prostriedkov
Vyžadované skúsenosti
 • organizačné schopnosti
 • výborné komunikačné schopnosti
 • výborné prezentačné schopnosti
 • schopnosť prezentovať pred väčšou skupinou ľudí
 • výborný písomný prejav
 • schopnosť motivovať

Osobnostné požiadavky
 • dôslednosť
 • trpezlivosť
 • empatia

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Tréner
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Architekt HW systému  Architekt IS  IS/IT konzultant  Konzultant DB systémov  Konzultant operačných systémov  Lektor, školiteľ - IT  Produktový manažér - IT  Projektový manažér - IT  SAP konzultant  Špecialista bezpečnosti IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367