Kniha obchodníkov

Architekt HW systému
Špecifikovať a definovať architektúru HW systému z pohľadu jeho cieľového užívateľa a zabezpečiť maximálny súlad finálneho produktu s požiadavkami a očakávaniami užívateľa.

Popis práce
 
Architekt HW systému komunikuje s cieľovou skupinou, pre ktorú je produkt určený, transformuje jeho videnie a požiadavky do návrhu architektúry, ktorú tlmočí riešiteľskému technickému tímu. Pri tvorbe architektúry HW systému zlaďuje požiadavky užívateľa produktu na strane jednej s vývojovými, cenovými, nákladovými, technickými a výrobnými obmedzeniami na strane druhej.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • komunikácia s koncovými a potencionálnymi užívateľmi/zákazníkmi vyvýjaného hardwaru, pochopenie a analýza ich potrieb
 • komunikácia s technickým vývojovým tímom – HW/SW inžinieri, dizajnéri, vývojári a iní
 • usmerňovanie a inštruovanie vývojového tímu
 • definovanie požiadaviek na HW na najvyššej úrovni, t.j. na úrovni a z pohľadu užívateľa
 • pri dodržaní princípu úplnosti, integrovanosti a funkcionality
 • definovanie parametrov podľa, ktorých sa bude hodnotiť naplnenie cieľových požiadaviek
 • analýza nákladov, výber metodiky riešenia z pohľadu ceny, napr. vlastný vývoj versus použitie dostupných komponentov
 • rozčlenenie HW systému na zrozumiteľne definované časti
 • testovanie a verifikácia vývojových verzií a konfrontácia z pohľadu definovaných užívateľských požiadaviek
Ďalšie činnosti
 • tvorba náčrtov a modelových riešení ako nástroja pre komunikáciu s cieľovými užívateľmi i pre komunikáciu s technickým riešiteľským tímom
 • tvorba a udržiavanie dokumentácie

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • 3-ročné skúsenosti s navrhovaním a vývojom HW systémov
 • skúsenosti s vybranými hardwarovými a technickými prostriedkami
 • skúsenosti s vybranými softwarovými platformami/aplikáciami
 • znalosť a skúsenosť s vývojovým cyklom produktov
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť komunikovať s IT špecialistami

Osobnostné požiadavky
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • neuvedené
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Architekt HW systému  Architekt IS  IS/IT konzultant  Konzultant DB systémov  Konzultant operačných systémov  Lektor, školiteľ - IT  Produktový manažér - IT  Projektový manažér - IT  SAP konzultant  Špecialista bezpečnosti IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367