Kniha obchodníkov

Architekt IS
Špecifikovať a definovať koncepčnú, logickú a informačnú architektúru IS/IT z dlhodobého a ekonomického hľadiska a jej realizácia a rozvoj.

Popis práce
 
Architekt IS vychádza z podnikateľských potrieb a požiadaviek organizácie, transformuje ich do konkrétnej koncepcie architektúry IS/IT. Je to zodpovedná pozícia, ktorá podstatným spôsobom predurčuje efektívnosť využívania IS - zložitosť, flexibilitu, prevádzku, náklady. Zodpovedá za návrh a implementáciu technológií predovšetkým z pohľadu udržateľnosti, kvality a nákladov.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • špecifikácia a definícia cieľovej architektúry IS/IT
 • identifikácia dopadov architektúry IS na firemné procesy/útvary/projekty/správu IS
 • zabezpečenie návrhu, vývoja a implementácie technického riešenia IS
 • sledovanie požiadavky zníženia a zefektívnenia nákladov na vývoj a prevádzku IS
 • sledovanie celkových nákladov
 • dohliadanie na štandardizáciu, definovanie pravidiel a štandardov
 • spoluúčasť na riadení zmien v prevádzke IS
 • spracovanie a tvorba dokumentácie
Ďalšie činnosti
 • spolupráca s ostatnými IT útvarmi
 • sledovanie trhu IT a identifikácia možností využitia nových trendov
 • podpora projektov

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • 3 ročné skúsenosti v odbore
 • znalosť fungovania podnikových systémov (napr. CRM, ERP, BI a pod.)
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť komunikovať s IT špecialistami

Osobnostné požiadavky
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • analytické myslenie

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • neuvedené
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Architekt HW systému  Architekt IS  IS/IT konzultant  Konzultant DB systémov  Konzultant operačných systémov  Lektor, školiteľ - IT  Produktový manažér - IT  Projektový manažér - IT  SAP konzultant  Špecialista bezpečnosti IT 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367

Mon, 27 May 2024 12:03:11 GMT
Vytlačené zo stránky www.informatici.sk - job pre každého informatika