Práca pre informatikov

Práca v IT na dosah:

Kategórie článkov

Chcem ísť na

Reklama

Aktuálne spravodajstvo

Najžiadanejšie profesie na trhu   

O tom akých IT odborníkov pripravujú na fakulte informatiky sme sa porozprávali s prorektorkou Masarykovej univerzity v Brne, doc.RNDr. Ivanou Černou, CSc.

1.) Aká bola vaša cesta k terajšej pracovnej pozícii a ako dlho v nej pôsobíte?
Štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne posobím od roku 1994.

2.) Čo je vzrušujúce na práci v informačných technológiách?
Jednoznačne dynamika, s ktorou sa obor vyvíja a mení.

3.) Na akých projektoch pracujete?
Projekt zameraný na overovanie správnosti softwarových a hardwarových komponent.

4.) Predstavte nám vašu fakultu informatiky. Akých odborníkov pripravujete? V čom ste špička?
Fakulta informatiky bola na Masarykovej univerzite založená v roku 1994 ako prvá samostatná fakulta tohoto druhu v Českej republike. Z počiatočných relatívne skromných pomerov s dvomi desiatkami učiteľov a necelými sto štyrmi študentov, sa fakulta od doby svojho vzniku výrazne rozrástla. Dnes Fakulta informatiky s viac ako 1700 študentmi ponúka široké spektrum študijných oborov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Bakalárske študijné programy poskytujú základný stupeň vysokoškolského vzdelania v informatike. Magisterské študijné programy ponúkajú druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v niekoľkých základných oboroch a sérii špecializácií, od teoretickej informatiky po informačné systémy, spracovanie prirodzeného jazyka či grafický design. Vysoká úroveň výuky je úzko zviazaná s odpovedajúcou úrovňou vedeckého výskumu. Učiteľia a vedeckí pracovníci fakulty dosiahli významné úspechy na medzinárodnom poli v mnoho oblastiach počítačovej vedy, okrem iného v kvantovej informatike, paralelných a distribuovaných výpočtoch, databázových systémoch, analýze obrazov a počítačovej grafike, počítačových sietiach a distribuovaných systémoch, strojovom učení a dolovaní údajov alebo v spracovaní prirodzeného jazyka.

5.) Ktoré IT profesie/odbornosti sú dnes najviac žiadané na trhu?
Za všetky by som vyzdvihla predovšetkým oblasť bezpečnosti informačných technológií.

6.) Aká je úspešnosť uplatnenia absolventov v praxi?
Vysoká. Absolventi Fakulty Informatiky Masarykovej univerzity Brne nemajú problém po ukončení štúdia nájsť zamestnanie, ktoré zodpovedá ich kvalifikácii. Priemerný nástupný plat absolventov je pritom výrazne nadpriemerný v porovnaní s ostatnými absolventami MU.

7.) Rada pre absolventov - študentov informačných technológií?
Znalosť (minimálne jedného) svetového jazyka, ktorá výrazným spôsobom zlepší možnosť uplatnenia nielen v zahraničí, ale aj na domácom pracovnom trhu.

8.) Váš tip. O koľko rokov sa budú kancelárske aplikácie s nami rozprávať?
Dúfam, že sa s nimi nikdy nebudem musieť rozprávať! Dávam prednosť aplikácii, ktorá urobí to, čo je potrebné, bez zdĺhavého a komplikovaného vysvetlovania.

9.) Vaša prognóza pre IT. Aké výzvy alebo úlohy sa budú riešiť o desať rokov?
V aplikačnej oblasti napr. komplexné informačné systémy, v oblasti výskumu technológie a princípy, ktoré by výrazným spôsobom posunuli hranicu prakticky zvladnuteľných problémov.

Ďakujeme za rozhovor
Informatici.sk

Vyhľadať v IT článkoch:

Hľadať slová:

Zasielať emailom:

Z oblasti: IT články
kariéra
telco
Zasielať info denne
1x týždenne
Na email: