Kniha obchodníkov

Správca aplikačného SW
Zabezpečovať funkčnosť a rozvoj využívania softwarových aplikácií pre užívateľov alebo zákazníkov.

Popis práce
 
Správca SW aplikácií zabezpečuje plynulú prevádzku a administráciu spojenú s využívaním náročnejších alebo viacerých aplikácií. Konfiguruje, monitoruje, upgraduje, vytvára užívateľské kontá, poskytuje užívateľskú podporu. Spolupracuje s tímom užívateľov aplikácií a na základe ich požiadaviek najprv identifikuje a analyzuje problémy, následne ich rieši. Podľa okolností vykonáva i menšie modifikácie databáz prípadne aplikácií.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • administrácia a technická podpora softwarových aplikácií využívaných v spoločnosti
 • návrh, vývoj, podpora technických riešení a systémových zmien
 • analýza potrieb užívateľov, klientov, zákazníkov. Vyhľadávanie možných chýb, analýza vzniknutých problémov
 • testovanie, inštalovanie a konfigurácia nových verzií SW aplikácií
 • komunikácia s dodávateľom softwarového riešenia alebo interným vývojovým oddelením
 • sledovanie a zabezpečenie technických požiadaviek/štandardov a podnikateľských požiadaviek
 • programovanie zmien v aplikácii
 • testovanie a dokumentácia systémových riešení pred implementáciou
 • reportovanie manažmentu
Ďalšie činnosti
 • spolupráca na technickej stránke a podnikateľskej stránke SW systémov
 • tvorba a vedenie systémovej a prevádzkovej dokumentácie
 • spolupráca s tímom, spoluúčasť na podpore užívateľov
 • školenie interných zamestnancov alebo odborníkov na strane klienta

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • znalosť vybraných SW aplikácií
 • 3 ročné skúsenosti v odbore
 • skúsenosti v oblasti správy aplikácií
Vyžadované skúsenosti
 • schopnosť riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Správca aplikácií
 • Aplikačný špecialista
 • Špecialista správy aplikácií
 • Špecialista SW podpory
 • Application specialist
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce
 • neuvedené

Navigátor
Databázový administrátor  Operátor výpočtovej techniky  Správca aplikačného SW  Správca operačných systémov  Správca počítačovej siete  Systémový administrátor  Systémový inžinier 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367

Sun, 24 Sep 2023 00:58:19 GMT
Vytlačené zo stránky www.informatici.sk - job pre každého informatika