Práca pre informatikov

Práca v IT na dosah:

Kategórie článkov

Chcem ísť na

Reklama

Aktuálne spravodajstvo

Priemerný plat informatika je 32 986 Sk   

Priemerný plat pracovníka v oblasti informačných technológií a telekomunikácií bol v novembri podľa prieskumu uskutočného na www.informatici.sk 32 986 Sk.

Informatici.sk - internetový pracovný portál špecializovaný na oblasť informačných a komunikačných technológií (IKT) uskutočňuje priebežný prieskum platov v  IKT profesiách. Do prieskumu sa počas sledovaného obdobia v mesiaci november zapojilo 647 užívateľov portálu.

 

Respondenti prostredníctvom dotazníkov odpovedali na tieto otázky: dosiahnuté vzdelanie, región pôsobenia, hrubý plat, počet rokov praxe, zaradenie do IKT pracovnej pozície.

 

Prieskum umožnil odsledovať platy podľa 52 pracovných pozícií, ktoré sú kategorizované do ôsmich hlavných kategórií:

Technické pozície

Projektoví špecialisti & Konzultanti

Vývojári softvéru

Správcovia systémov

Telekomunikácie

Obchodníci

Manažment

CAD Konštrukcia

 

Vďaka spolupráci s personálnymi agentúrami Amrop Jenewein Group (top senior manažérske pozície, konzultantské a projektové pozície), AuJob a Trenkwalder sme urobili porovnanie platov uvádzaných respondentmi s platmi, ktoré uvádzajú personálne spoločnosti.

 

Výsledky výskumu priniesli nasledovné zistenia o štruktúre dnešných platov v IKT.

 

Štruktúra respondentov podľa vzdelania:

63,5 % respondentov uviedlo vysokoškolské vzdelanie. Plat vysokoškolákov je pritom o 47% vyšší ako u absolventov stredných škôl. Zastúpenie zamestnancov so základným vzdelaním je v pásme štatistickej odchýlky 0,5 %.

 

Vzdelanie

Priemerný plat

% respondentov

Základné vzdelanie

7 500

0,5%

Stredoškolské vzdelanie

25 434

36,0%

Vysokoškolské vzdelanie

37 460

63,5%

 

 

Štruktúra respondentov podľa regiónov:

Prieskum potvrdzuje známu skutočnosť, že najväčšia koncentrácia IKT spoločností sa nachádza v Bratislavskom regióne, v ktorom majú respondenti až 54% zastúpenie.

Druhým najdôležitejším regiónom je Košický kraj s 13% podielom. Počet respondentov z ostatných krajov sa pohybuje v rozsahu od 3% do 7%.

Priemerný plat v rámci Slovenska je 32 986 Sk,

Priemerný plat informatika v Bratislavskom regióne je 38 705 Sk,

v mimobratislavských regiónoch ako celku je priemerný plat 26 222 Sk. Plat v BA regióne je o 47% vyšší ako v mimobratislavských regiónoch.

 

Kraj

Priemerný plat

% respondentov

Bratislavský kraj

38 705

54%

Mimobratislavské kraje spolu

26 222

46%

 

 

 

Kraj

Priemerný plat

% respondentov

Banskobystrický kraj

29 652

7%

Bratislavský kraj

38 705

54%

Košický kraj

28 035

13%

Nitriansky kraj

26 277

5%

Prešovský kraj

18 284

6%

Trenčiansky kraj

26 500

6%

Trnavský kraj

25 909

3%

Žilinský kraj

26 113

7%

 

 

Štruktúra respondentov podľa pracovných kategórií:

Z pohľadu pracovných kategórií, najvyššie platy majú manažment, projektoví manažéri/konzultanti, vývojári softvéru a telekomunikační špecialisti. Z pohľadu počtu zamestnancov výrazne najviac obsadenými sú pozície vývojárov softvéru s 37% podielom a správcovia systémov s 24% podielom.

Informácie o výške platov členených podľa 52 pracovných pozícií sú na http://www.informatici.sk/itpay.php?showit=yes .

 

 

Pracovné kategórie

Priemerny plat

% respondentov

Technické pozície

26 408

12%

Projekty & Konzultanti

41 910

11%

Vývojári softvéru

38 275

37%

Správcovia systémov

27 558

24%

Obchodníci

23 359

10%

Manažment

48 653

2%

CAD Konštrukcia

20 250

2%

Telekomunikácie

34 250

3%

 

 

Štruktúra podľa platových pásiem

Z celkového počtu respondentov 40,2% má plat vyšší ako je priemerný plat 32 986 Sk.

 

Hrubý  plat Od

Hrubý  plat Do

% respondentov

0

20 000

29%

20 001

30 000

27%

30 001

40 000

22%

40 001

50 000

9%

50 001

70 000

8%

70 001

100 000

5%

100 001

nad 100 001

1%

 

 

Porovnanie s platmi z personálnych agentúr.

Priemerné platy vypočítané z podkladov od personálnych agentúr odzrkadľujú predovšetkým Bratislavský región.  Aritmetická priemerná hodnota vypočítaná zo 48 pozícií, pre ktoré agentúry dodali podklady,  je 53 147 Sk. Je to priemerná výška platu IKT pracovnej pozície, určená nezávisle od toho, koľkokrát v skutočnosti je takáto pozícia obsadená.

 

V prípade údajov od respondentov, analogickým spôsobom vypočítaná aritmetická priemerná hodnota – priemerná výška platu pracovnej pozície, bez uvažovania počtu respondentov, je 33 435 Sk.

 

Uvedené rozdiely môžu mať niekoľko príčin. Voľné posty obsadzované personálnymi agentúrami sú ťažšie obsaditeľné. Služby agentúr využívajú predovšetkým veľké a medzinárodné spoločnosti. Agentúry majú svoje zameranie a nemusia sa venovať obsadzovaniu všetkých typov pracovných pozícií.  

 

 

www.informatici.sk

 

Vyhľadať v IT článkoch:

Hľadať slová:

Zasielať emailom:

Z oblasti: IT články
kariéra
telco
Zasielať info denne
1x týždenne
Na email: